Početna

KOVA9542 1Izvršeno je završno poravnanje i isplata razlike potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru voća i povrća, cvijeća te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini. Time je ukupno isplaćeno 53 milijuna kuna malim poljoprivrednim gospodarstvima u kategoriji mikropoduzeća, s ciljem održanja zaposlenosti i postojeće razine proizvodnje.

Nakon objave Programa i pripadajućeg Pravilnika (NN 53/2020) Agencija za plaćanja je utvrdila inicijalni popis prihvatljivih korisnika po pojedinim Mjerama/Podmjerama, kojima je 29. svibnja 2020. godine isplaćen avans raspodjelom iznosa omotnice propisane Programom. Navedenim su korisnicima putem AGRONET-a dostavljene odluke s inicijalnim rokom za prihvaćanje prava i obveza 12. lipnja 2020. godine. 

Dodatnim provjerama utvrđen je novi broj korisnika s rokom za prihvaćanje prava i obveza 23. lipnja 2020. godine. Na zahtjev brojnih korisnika navedeni rokovi produljeni su Izmjenama Pravilnika (NN 77/2020) te je svim korisnicima omogućeno prihvaćanje odluka zaključno s 20. srpnjem 2020. godine. Osim navedenog, u preraspodjelu sredstava omotnice bilo je potrebno uključiti i korisnike s usvojenim prigovorima. Produljenjem roka i omogućavanjem naknadnog potvrđivanja prava i obveza korisnika, usvajanjem prigovora i dodatnim provjerama povećan je i ukupan broj korisnika Programa za 2.576 korisnika.

Završnim poravnanjem izvršila se preraspodjela omotnice kojom je obuhvaćen veći broj korisnika u odnosu na inicijalni broj korisnika kojima je isplaćen avans u svibnju. Sam iznos potpore određen je i pragom potpora male vrijednosti (tzv. de minimis potpore) te je korisnicima isplaćena razlika do najvišeg iznosa de minimis potpore koji se može ostvariti u trogodišnjem razdoblju, što znači da dva korisnika mogu imati iste površine/grla/kljunove, no pravo na različiti iznos potpore s obzirom da je jedan korisnik premašio maksimalni prag de minimis potpore u odnosu na drugog.

Za pojašnjenja svakog pojedinačnog slučaja te pripadajuće potpore obratite se na email adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.