OZNAKA NATJEČAJA 05/20-111

LAG Papuk objavljuje dana 30. srpnja 2020. godine 5. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Papuk za TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to se odnosi na grad Orahovicu i općine: Zdenci, Čačinci, Crnac i Mikleuš.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 17.08.2020. do 21.09.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.473.178,93 kn.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 60.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se dvije radionice, a datum i mjesta održavanja biti će naknado objavljena na web stranicama LAG-a PAPUK.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

TEKST LAG NATJEČAJA:

5. LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG PAPUK

 

OBRASCI:

Obrazac A – Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

Prilog I. - Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. - Opis projekta

Radni list u Prilogu III - Opis projekta

Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. - Uputa MZOIE

Prilog VI. - Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. - Izjava o statusu korisnika temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Pojašnjenje kriterija odabira

M19.4
M19.1

 

Statistika posjeta

Danas:11
Jučer:29
Tjedan:117
Mjesec:185
Ukupno:134768

Tko je online

Guests : 6 guests online Members : No members online