OZNAKA NATJEČAJA 02/18-111

Upravni odbor LAG „Papuk“ je na svojoj 26.sjednici, dana 03.10.2018.godine, donio Odluku o izmjeni natječaja i to u slijedećim dijelovima:

1. U tekstu Natječaja, u poglavlju 2, potpoglavlje 2, alineja 6 mijenja se i sada glasi (tehnička ispravka):

„Tijekom ovog Natječaja jednom (istom) nositelju projekta može se za različite vrste prihvatljivih projekata iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja izdati najviše dvije Odluke o odabiru projekta.“

2. U tekstu Natječaja, u poglavlju 4, potpoglavlje 1, alineja 3 mijenja se i sada glasi:

„Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 07.09.2018. , a najkasnije do 30.10.2018. na adresu:

LAG PAPUK, Kralja Zvonimira 10, 33515 Orahovica“

3. U Obrascu B - tehničke ispravke formula,

4. U Prilogu IX - dodatno pojašnjenje kriterija odabira broj 4. ,

5.U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA (1.izmjena)

NATJEČAJ:

OBRASCI:

PRILOZI:

.

M19.1
M19.4

 

Statistika posjeta

Danas:37
Jučer:41
Tjedan:37
Mjesec:1312
Ukupno:151118

Tko je online

Guests : 4 guests online Members : No members online